آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی(ره)

آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی(ره)

12 12 1388

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی روز سه شنبه 18/12/88 ساعت 30/9 صبح در تالار شهید برگزار میگردد.کارورزان می بایست 15 دقیقه قبل از آغاز آزمون در سالن حضور داشته باشند.این آزمون تنها از کسانی اخذ خواهد شد که قبلاً ثبت نام نموده باشند.این آزمون بصورت تستی می باشد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0