آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

14 12 1390

کلیه کارورزانی که در آزمون پایان دوره داخلی ثبت نام نموده اند، می بایست روز چهارشنبه مورخ 24/12/90 ساعت 9 صبح در تالار تصویربردای حضور داشته باشند.کارورزان می بایست 15 دقیقه قبل در سالن حضور داشته باشند.آزمون منحصراً از کسانی اخذ خواهد شد که ثبت نام نموده اند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0