آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

21 7 1389

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی روز چهارشنبه مورخ 28/7/89 ساعت 9 صبح در تالار تصویربرداری بیمارستان امام خمینی برگزار میگردد.کارورزانی که ثبت نام نموده اند، می بایست 15 دقیقه قبل از آزمون در سالن حضور داشته باشند.این آزمون بصورت تستی و چهارجوابی می باشد.آزمون فقط از کسانی اخذ خواهد شد که در این امتحان ثبت نام نموده باشند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0