آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی

آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی

3 3 1388

آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی، دستیاران سال اول قلب و عروق و سال اول عفونی بیمارستان امام خمینی روز چهارشنبه مورخ 30/2/88 در تالار تصویربرداری بیمارستان امام خمینی با حضور آقای دکتر خلوت مدیر محترم گروه داخلی بیمارستان امام خمینی، آقای دکتر صفوی، مسئول دستیاری گروه داخلی و سرکار خانم دکتر اسدی مسئول آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران با حضور 70 دستیار داخلی انجام شد.دستیاران در این روز به 50 سوال تستی طرح شده توسط اساتید گروه داخلی جواب دادند.نتایج این آزمون از روز شنبه مورخ 2/3/88 آماده شده است و دستیاران می توانند تا تاریخ 5/3/88 جهت رؤیت نمرات خود به دفتر گروه داخلی بیمارستان امام خمینی مراجعه نمایند.لازم به ذکر است که نمرات در تاریخ 6/3/88 به معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی ارسال خواهد شد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0