آزمون دستیاران سالهای اول تا سوم گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

آزمون دستیاران سالهای اول تا سوم گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

5 11 1390

آزمون دستیاران سالهای اول تا سوم گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) که هر ماهه برگزار میگردد، این ماه نیز روز شنبه مورخ 8/11/90 ساعت 2 تا 4 در تالار تصویربرداری برگزار میگردد.مباحث این امتحان، نفرولوژی چند مبحث مشخص از غدد و چند مبحث از قلب می باشد.جزئیات این مباحث : غدد شامل بیماریهای هیپوفیز، تیروئید، فئوکروموسیتم، اختلالات لیپید، اپروچ به هیرزوتیسمقلب شامل اپروچ به بیماریهای قلبی 226، معاینه 227، تفسیر نوار قلب 228، برادی آریتمی، نارسایی قلب، کاردیومیوپاتی، بیماریهای پریکاردحضور کلیه دستیاران در این آزمون الزامی است.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0