آزمونهای ویژه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

آزمونهای ویژه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

10 2 1391

1) آزمون معرفی به ارتقاء ویژه کلیه دستیاران سال اول تا چهارم داخلی روز چهارشنبه مورخ 10/3/91 ساعت 9 صبح در تالار شهدا دانشکده پزشکی برگزار میگردد.2) آزمون OSCE : ویژه دستیاران سال اول و دوم داخلی روز سه شنبه مورخ 16/3/91 ساعت 30/8 صبح در سالن Skill Lab دانشکده پزشکی برگزار میگردد.3) آزمون OSCE: ویژه دستیاران سال سوم و چهارم داخلیروز یکشنبه مورخ 21/3/91 ساعت 30/8 صبح در سالن Skill lab دانشکده پزشکی برگزار میگردد.کلیه دستیاران می بایست تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نمرات درون بخشی خود را به دفتر گروه ارائه دهند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0