#
 • آدرس پستی :

  تهران،انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني(ره)، بخش عفوني
 • شماره تماس :

  0098.021.66581598
 • شماره پیامک :

  -
 • پست الکترونیکی :

  ofuniemamhospital@gmail.com