کلاس مهارتهای بالینی (Skill Lab) دانشجویان گروه عفونی

کلاس مهارتهای بالینی (Skill Lab) دانشجویان گروه عفونی

3 اردیبهشت 1390

کلاس مهارتهای بالینی (Skill Lab) دانشجویان گروه عفونی شنبه 3/2/90 از ساعت 8 لغایت 12 ظهر در کلاس مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی توسط خانم دکتر نگین اسمعیل پور، خانم دکتر ستاره داودی، آقای دکتر حمید عمادی کوچک و آقای دکتر سیروس جعفری (اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران) برگزار می گردد.


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0