ژورنال کلاب هفتگی گروه عفونی

ژورنال کلاب هفتگی گروه عفونی

15 مهر 1391

موضوع ژورنال کلاب: "هپاتیت های ویروسی در حاملگی "ساعت" " 8 صبح" توسط: "جناب آقای دکتر مهرداد حسیبی" عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و "خانم دکتر صدیقه منصوری" دستیار گروه عفونی مکان: " كلاس درس گروه عفوني بيمارستان امام خميني (ره)"


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0