مراسم ترحیم پدر آقای دکتر مهرداد حسیبی

مراسم ترحیم پدر آقای دکتر مهرداد حسیبی

18 تیر 1390

بسمه تعالیبدین وسیله به استحضار همکاران بیمارستان امام خمینی و گروه عفونی می رساند که مجلس ترحیم مرحوم مغفور پدر آقای دکتر مهرداد حسیبی (عضو هیات علمی گروه عفونی بیمارستان امام خمینی و مدیر گروه داخلی بیمارستان امیراعلم) روز سه شنبه 22/4/90 از ساعت 13 – 11:30 در بیمارستان امیراعلم برگزار می گردد.حضور شما عزیزان موجب تسلی و دلگرمی بازماندگان خواهد بود.


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0