دفاع پایان نامه گروه عفونی (دکتری تخصصی)

دفاع پایان نامه گروه عفونی (دکتری تخصصی)

30 خرداد 1390

برگزاري دفاع پايان نامه با عنوان "بررسی میزان سروپرولانس آمیبیازیس در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر" استاد راهنما : مرحوم دکتر عبدالرضا سودبخشاساتید مشاور: جناب آقای دکتر سیروس جعفری و جناب آقای دکتر عبداللهی ارائه دهنده : دکتر بهنام حاجیان دوشنبه 30/3/90 ساعت 12 در كلاس درس بخش عفوني بيمارستان امام خميني برگزار مي گردد.


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0