تاریخ دفاع از پایان نامه دوره دستیاری - دکتر مهران نیکبخت

تاریخ دفاع از پایان نامه دوره دستیاری - دکتر مهران نیکبخت

26 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دستیاری:

  • آقای دکتر مهران نیکبخت  دستیار سال چهارم گروه بیماریهای عفونی.
  • موضوع: "بررسی ریسک فاکتورهای مسبب تب و نوتروپنی، عفونت های احتمالی مسبب آن و سرانجام آن در بیماران لوکمیک حاد (AML,ALL) تحت کموتراپی در بخش هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)"
  • تاریخ: روز چهار شنبه مورخ 97/3/30
  • مکان: دفتر گروه بیماریهای عفونی، بیمارستان امام خمینی (ره)


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0