تاریخ دفاع از پایان نامه دوره دستیاری - دکتر مریم ناصرزارع

تاریخ دفاع از پایان نامه دوره دستیاری - دکتر مریم ناصرزارع

26 3 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دستیاری:

  • خانم دکتر مریم ناصرزارع، دستیار سال چهارم گروه بیماریهای عفونی.
  • موضوع: "بررسی فراوانی سل در بیماران پیوند کلیه در بیمارستان شریعتی از سال 1390 لغایت 1394"
  • تاریخ: روز سه شنبه مورخ 97/3/29 ساعت 13
  • مکان: دفتر گروه بیماریهای عفونی، بیمارستان امام خمینی (ره)


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0