دفاع پایان نامه در گروه عفونی (دکتری تخصصی)

دفاع پایان نامه در گروه عفونی (دکتری تخصصی)

4 تیر 1390

برگزاري دفاع پايان نامه با عنوان "بررسی میزان فراوانی عوارض دارویی درمان رژیم HAART در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری مبتلا به HIV/AIDS بیمارستان امام خمینی سالهای 89-88" استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمید عمادی کوچکاساتید مشاور: سرکار خانم دکتر مهرناز رسولی نژادارائه دهنده : دکتر آزیتا بابائی اهریشنبه 4/4/90 ساعت 12 در كلاس درس بخش عفوني بيمارستان امام خميني برگزار مي گردد.


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0