برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه عفونی

برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه عفونی

8 اردیبهشت 1390

امتحان OSCE دستياران گروه عفوني روز پنجشنبه 8/2/90ساعت 8 صبح در كلاس درس گروه عفوني واقع در بخش عفوني بيمارستان امام خميني (ره) برگزار مي گردد.


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0