معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
15 مهر 1391
ژورنال کلاب هفتگی گروه عفونی
23 آذر 1390
گذري كوتاه بر تاريخچه گروه  آموزشي عفوني دانشكده پزشكي
23 آذر 1390
پيام مدير گروه آموزشي عفوني: تحقق اهداف  گروه مستلزم همكاري اعضا است
9 مرداد 1390
دفاع پایان نامه در گروه عفونی (دکتری عمومی)
18 تیر 1390
مراسم ترحیم پدر آقای دکتر مهرداد حسیبی
4 تیر 1390
دفاع پایان نامه در گروه عفونی (دکتری تخصصی)
30 خرداد 1390
دفاع پایان نامه گروه عفونی (دکتری تخصصی)
16 خرداد 1390
جلسه توجیهی کارورزان گروه عفونی
8 اردیبهشت 1390
برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه عفونی
3 اردیبهشت 1390
کلاس مهارتهای بالینی (Skill Lab) دانشجویان گروه عفونی