مسئولین اجرایی گروه ایمونولوژی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گروه ایمونولوژی
نوع گروه: پایه

مدیر گروه: آقای دکتر محمد حسین نیکنام

معاون اجرایی: خانم دکتر سمیرا رجایی

معاون آموزش تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر بهروز نیک‌بین / آقای دکتر فرشید نوربخش

معاون آموزش پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی: خانم دکتر مریم ایزد

معاون پژوهشی: آقای دکتر محمد حسین نیکنام

معاون بین الملل: آقای دکتر احسان شریف پاقلعهاعضای شورای گروهاعضای شورای آموزشی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی 
دكترمحمد حسين نيكنامدكترمحمد حسين نيكنامدكترمحمد حسين نيكنام
دكتر بهروز نيك بيندكتر جمشيد حاجتيدكتر جمشيد حاجتي
دكتر محمد وجگانيدكتر بهروز نيك بيندكتر بهروز نيك بين
دكتر جمشيد حاجتيدكتر نيما رضاييدكتر علي اكبر امير زرگر
دکتر علی اکبر امیرزرگردکتر كبري بامداد مهربانيدكتر مريم حسينعلي ايزد
دكتر مريم حسينعلي ايزددکتر افشينه لطيفي نيادكتر فرشيد نوربخش
دکتر فرشید نوربخش

دکتر نیما رضائی

دكتر سمیرا رجائی

دکتر كبري بامداد مهرباني

دکتر افشينه لطيفي نياكارمندان گروه ايمونولوژي
خانم اعظم رنجبرمسوول دفتر گروه 
خانم بیتا انصاری پورناظر فنی گروه
خانم  آرزو کمیزانیكارشناس آموزشي گروه
خانم مینو محمدیكارشناس آموزشي گروه
خانم مریم قارداشیکارشناس گروه
خانم فروزان نجفیکارشناس گروه
خانم بیتا انصاری پورکارشناس گروه
خانم بتول مرادیکارشناس گروه


بخش شماره تلفن مستقیم یا داخلی
دفتر مدیر گروه (مسوول دفتر: خانم رنجبر)66419536- داخلی 282
آزمايشگاه شماره 1داخلی 232
آزمايشگاه ایمونوشیمیداخلی 233
آزمايشگاه ایمونوژنتیکداخلی 234
دفتر امور آموزشی گروه (خانم محمدی)66495991
دفتر آقای دکتر وجگانی88989484
دفتر آقای دکتر نیک بین88953009- داخلي 234
دفتر آقایان دکتر حاجتی و دکتر نوربخشداخلي 268
دفتر آقایان دکتر امیرزرگر و دکتر رضایی88953009
دفتر خانم ها دکتر میراحمدیان، دکتر رجائی
و خانم دکتر بامداد
داخلي  227
دفتر خانم دکتر ایزدداخلي 465
دفتر  خانم دکتر لطیفی نیا-