دومین نشست مشترک گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی

دومین نشست مشترک گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی
از تاریخ : 1397/04/06
تا تاریخ : 1397/04/06
از ساعت : 8:00
تا ساعت : 9:59

دومین نشست مشترک گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی در سال 97، در روز چهارشنبه 6 تیرماه ماه برگزار می گردد.

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در راستای فعالیت های مشترک گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی (ایمونولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی، فیزیولوژی و میکروب شناسی)، دومین نشست مشترک این گروه ها در سال 97 در روز چهارشنبه 6 تیرماه برگزار می گردد.


برنامه سخنرانی دومین نشست مشترک گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی در سال 97