#
 • آدرس پستی :

  خيابان انقلاب، خيابان قدس، خيابان پورسينا، دانشکده پزشکي، گروه ايمونولوژي
 • شماره تماس :

  02166419536 - 02164053282
 • دورنگار :

  02166419536
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  immunol@sina.tums.ac.ir