Research Day(روز پژوهش)

Research Day(روز پژوهش)

26 11 1393

دومین جلسه سالانه روز پژوهش(Research Day) گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز دوشنبه 27 بهمن ماه 1393 از ساعت 8 صبح تا 14:30 بعداز ظهر در سالن طب تجربی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.در این جلسه دانشجویان دوره دکتری ایمونولوژی گزارشی از سیر پیشرفت رساله خویش خواهند داد و سپس  جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار خواهد شد.


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0