ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

8 3 1394

روز دوشنبه مورخ 11 خرداد ماه 1394 ساعت10 صبح در تالار دکتر حبیبی جلسه آینده ژورنال کلاب با ارائه آقای جمال محمدی از دانشجویان دوره دکترای تخصصی با راهنمایی جناب آقای دکتر رضایی و جناب آقای دکتر تاجیک  برگزار خواهد شد. عنوان مقاله: Human Adipose-Derived Stromal/Stem CellsProtect Against STZ-Induced Hyperglycemia:Analysis of hASC-Derived Paracrine Effectorsژورنال:STEM CELLS  سال چاپ:20147.13:impact factor 


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0