انتشار چاپ سیزدهم کتاب ایمونولوژی دکتر محمد وجگانی

انتشار چاپ سیزدهم کتاب ایمونولوژی دکتر محمد وجگانی

17 5 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
با حمد و سپاس بیکران به پیشگاه ایزد منان، باستحضار می رساند چاپ سیزدهم کتاب ایمونولوژی بر اساس آخرین منابع و ماخذ ایمونولوژی، طی یک فرایند 9 ماهه، ویرایش و منتشر شد. این کتاب مشتمل بر 36 فصل است که بنظر میرسد حتی در مقایسه با کتابهای مرجع خارجی از جامعیت منحصر بفردی برخوردار باشد. محتوای کتاب بر مبنای نیاز دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  تنظیم شده است. بدیهی است، هر گروه بر حسب برنامه آموزشی خود میتوانند از آن بهره مند شوند.


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0