سلسه سمینارهای گروه هاي ششگانه دانشکده پزشکی

سلسه سمینارهای گروه هاي ششگانه دانشکده پزشکی

30 1 1394

به اطلاع كليه اساتيد، دانشجويان و همكاران گرامي مي رساند سمينار سرطان با عنوان "تازه های سرطان هاي شایع در ایران" در تاريخ 9 ارديبهشت ماه توسط گروه هاي 6 گانه علوم پابه در سالن گروه فارماكولوژي برگزار خواهد شد. ساعت برگزاري سمينار: 9 الي 12 برگزار کننده: گروه های ششگانه دانشکده پزشکی (ایمونولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی، فیزیولوژی و میکروب شناسی)


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0