سلسه سمینارهای دانشکده پزشکی( تازه های سرطان هاي شایع در ایران (1) کلیات: مکانیسم، پیشگیری، تشخیص و درمان)

سلسه سمینارهای دانشکده پزشکی( تازه های سرطان هاي شایع در ایران (1) کلیات: مکانیسم، پیشگیری، تشخیص و درمان)

6 2 1394

تازه های سرطان هاي شایع در ایران (1) کلیات: مکانیسم، پیشگیری، تشخیص و درمانبرگزاري پانل با عنوان: استراتژی های مقابله با چالش های سرطان در ایران برگزار کننده:گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی (ایمونولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی، فیزیولوژی و میکروب شناسی) زمان برگزاري:  9 اردیبهشت ماه 1394 ساعت 9 تا 12 مکان برگزاري:  سالن گروه فارماکولوژی دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0