جلسه گزارش مورد بالینی

جلسه گزارش مورد بالینی

11 11 1393

از انجایی که دانشجویان دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی تهران در راستای مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ملزم به گذراندن دوره بالینی  در بیمارستان هایدانشگاه علوم پزشکی می باشند؛  یکی از برنامه های آموزشی این دانشجویان معرفی یک مورد بالینی به صورت جلسه پرسش و پاسخ در جهت شناسایی بیماری و مسیرهای دخیل در آن خواهد بود؛ به همین منظور جلسه آینده گزارش باليني ( Case Report) با ارایه آقای مهدی زوار ( دانشجوی PhD) تحت راهنمایی سرکارخانم دکتر اخلاقی روز دوشنبه  13 بهمن ماه 1393 ساعت 10 صبح در تالار دکتر حبیبی برگزار خواهد شد.عنوان گزارش باليني:Tightening/shiny skin of lower extremities with dysphagia


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0