جلسه ژورنال کلاب و گزارش پیشرفت پایان نامه

جلسه ژورنال کلاب و گزارش پیشرفت پایان نامه

30 6 1394

روز دوشنبه 30 شهریورماه 1394 ساعت10 صبح جلسه  ژورنال کلاب با ارایه آقای دانیال ایمانی از دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی93 با راهنمایی سرکار خانم دکتر ایزد  برگزار گردید. عنوان مقاله: IL-15 Superagonist–Mediated Immunotoxicity: Role of NK Cells and IFN-γ علاوه بر اين آقای Demeke Debebe (دانشجوي كارشناسي ارشد) نیز با  راهنمايي سرکار خانم دکتر ایزد گزارشی از  پيشرفت پايان نامه خود به اعضای گروه ایمنولوژی ارايه  دادند.  


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0