جلسه ژورنال کلاب

جلسه ژورنال کلاب

19 4 1394

 روز دوشنبه22 تیر ماه 1394 ساعت10 صبح در تالار دکتر حبیبی جلسه آینده ژورنال کلاب با ارایه خانم سمیرا قربانی از دانشجویان PhD با راهنمایی جناب آقای دکتر نوربخش  برگزار خواهد شد.   عنوان مقاله: Defective sphingosine-1-phosphate receptor 1(S1P1)phosphorylation exacerbates TH17-mediatedautoimmune neuroinflammationژورنال:Nature Immunologyسال چاپ:2013


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0