برگزاری جلسه مشترک گروههای پایه و بالینی به میزبانی گروه عفونی

برگزاری جلسه مشترک گروههای پایه و بالینی به میزبانی گروه عفونی

12 9 1397

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
در ادامه همکاریهای شش گروه پایه (ایمونولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی، فیزیولوژی و میکروبشناسی) و هفت گروه بالینی (اطفال، پاتولوژی، پوست، داخلی، زنان، عفونی و قلب)، جلسه مشترک مدیران و نمایندگان این گروهها در تاریخ 11 آذر ماه سالجاری به میزبانی گروه عفونی در بیمارستان امام خمینی تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، آقای دکتر عمادی مدیر گروه عفونی ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره استاد یلدا، گزارشی از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این گروه ارائه نمودند. سپس، آقای دکتر نیکنام از حضور مدیران محترم گروههای بیوشیمی، فارماکولوژی، فیزیولوژی و میکروبشناسی، اطفال، داخلی، عفونی و قلب و نیز نمایندگان گروههای ژنتیک، پاتولوژی، پوست، داخلی و قلب قدردانی نمودند. در ادامه، دو موضوع دوره های کارورزی دانشجویان PhD و موضوع وابستگی سازمانی دوگانه مطرح شد و اساتید در این خصوص تبادل نظر کردند. جلسه آتی مدیران و نمایندگان گروههای پایه و بالینی به میزبانی گروه اطفال دیماه در بیمارستان مرکز طبی برگزار خواهد گردید.
 


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0