جلسه برگزاری سمینار 31/فروردین/94

جلسه برگزاری سمینار 31/فروردین/94

30 1 1394

روز دوشنبه مورخ 31/فروردین/94 در گروه ایمونولوژی سمیناری با عنوان TLRs in Cardiovascular Disease  با ارایه سرکار خانم گرزین  تحت راهنمایی جناب اقای دکتر امیرزرگر برگزار خواهد شد، همچنین سرکار خانم ملکوتی خواه نیز گزارش پیشرفت پایان نامه خود را زیر نظر جناب آقای دکتز تاجیک ارایه خواهند داد.


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0