جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 18بهمن1393 (تالار حبیبی)

جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 18بهمن1393 (تالار حبیبی)

17 11 1393

3-  خانم لیلا شاکریان ساعت 15:00 عنوان پایان نامه:"بررسی بیان فاکتور رونویسی ماکروفاژی (PU.1( sfpi1 و ژن التهابیAMWAP و تنظیم آن بوسیله ی  mirRNAs targeting در CNS در مدل حیوانی MS و ماکروفاژهای تحریک شده "به راهنمایی  جناب آقای دکتر فرشید نوربخش وسرکار خانم دکترطاهره موسوی با مشاوره جناب آقای دکتر محمد وجگانی


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0