بهانه ای برای در کنار هم بودن

بهانه ای برای در کنار هم بودن

11 11 1393

بعد از تشکیل کمیته های مختلف در گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی ؛ کمیته فرهنگی گروه به بهانه نقش بستن یک لبخند  زیبا روی صورت اعضای گروه، اعلام کردند که هفته اول هرماه مراسم کوچکی به مناسبت تولد افراد متولد آن ماه گرفته خواهد شد، و دوشنبه 6بهمن 93 اولین  جشن تولد آکادمیک برگزار شد. باشد به یادگاری.....


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0