برگزاری مراسم تولد متولدین اسفند

برگزاری مراسم تولد متولدین اسفند

19 12 1393

اسفند  اخرین ماه سال؛  شروع زندگی و تولد عده ای از ما ؛ کمیته فرهنگی گروه ایمونولوژی برای بار دوم  به بهانه گرامیداشت متولین اسفندماه  گروه لحظاتی خاطره انگیز بین اعضای گروه ایجاد کردند.و با شاخه ای گل و هدیه ای کوچک لبخندی را به گوشه لب تمام اسفندی های عزیز گروه به ارمغان گذاشتند.


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0