برگزاری جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه

برگزاری جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه

18 2 1394

  یکی از جلساتی که در گروه ایمنولوژی برگزار میشود، جلسه ای است که  دانشجویان  تحصیلات تکمیلی جهت اشنایی سایر اعضا گروه با نوع مطالعه و تحقیقشان، در قالب یک سمینار از روند پیشرفت پایان نامه خود گزارشی ارایه خواهند داد؛ به همین منظور، روز دوشنبه مورخ 21/ اردیبهشت/94 در تالار حبیبی، خانم ها  فاطمه گرزین  و  گلشید صنعتی به ترتیب تحت راهنمایی جناب آقاي دكتر امیرزرگر و جناب آقاي دكتررضایی گزارش پیشرفت پایان نامه خود را ارایه خواهند کرد.    


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0