برگزاری جلسه گزارش مورد بالینی در هفته نقص ایمنی

برگزاری جلسه گزارش مورد بالینی در هفته نقص ایمنی

4 2 1394

 همرا ه با هفته نقص ایمنی  روز دوشنبه   مورخ 7 اردیبهشت ماه 1394 ساعت  9 صبح،   آقای حمیدرضا میرزائی یکی از  دانشجویان مقطع  PhD  تحت راهنمایی جناب آقای دکتر نیما رضایی جلسه گزارش باليني ( Case Report)  خود را  در سالن طب تجربی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی  ارائه خواهند داد.عنوان گزارش باليني:Novel Patient Presenting with Autoimmune Hepatitis, Neurological Manifestations and Infections


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0