برگزاری جلسه گزارش بالینی با حضور خانم دکتر اخلاقی

برگزاری جلسه گزارش بالینی با حضور خانم دکتر اخلاقی

13 11 1393

بیماری اسکلروزیس، از دسته بیماری های خودایمنی  التهابی میباشد که  با پیشرفت بیماری واسکلوپاتی و فیبروز سیستمیک در اعضای بدن دیده خواهد شد!  از عوامل دخیل در این بیماری میتوان به ژنتیک فرد و عوامل محیطی ازجمله عفونت های ویروسی اشاره کرد.(مطالعه بیشتر اصول طب داخلی هاریسون)روز دوشنبه  مورخ 13 بهمن 1393 گزارش بالینی با ارائه آقای مهدی زوار(دانشجوی دکتری) و با حضور سرکار خانم دکتر اخلاقی ، یکی از متخصصین و اساتید برجسته روماتولوژی، در گروه ایمونولوژی برگزار شد؛ و علل و سیر بیماری مورد بحث قرار گرفت.


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0