برگزاری اولین سمینار گروه در سال 1394

برگزاری اولین سمینار گروه در سال 1394

15 1 1394

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمینضمن عرض شادباش به مناسبت فرا رسیدن سال نو خورشیدی، به استحضار می رساند روز دوشنبه مورخ 17/فروردین/1394  راس ساعت 10:00 خانم وجیهه اسکندری یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد اولین سمینار گروه در سال جدید را با راهنمایی جناب آقای دکتر رضایی ارائه خواهند داد.عنوان سمینار: Proinflammatory cytokines in chronic heart failure                                           


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0