اطلاعيه مهم گروه ايمونولوژي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي

20 خرداد 1391

اطلاعيه مهم گروه ايمونولوژي براي دانشجويان تحصيلات تكميلي

Distinct Immunogenetic & Immunopathogenesis of Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA

6 خرداد 1391

Distinct Immunogenetic & Immunopathogenesis of Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA

Measles and Measles Vaccines

31 اردیبهشت 1391

Measles and Measles Vaccines

دانشجويان گروه ايمونولوژي (پرديس پور سينا و پرديس همت)

24 اردیبهشت 1391

دانشجويان گروه ايمونولوژي (پرديس پور سينا و پرديس همت)

مراسم بازنشستگی همکار عزیزمان سركار خانم طاهره ابوفاضلي

19 اردیبهشت 1391

مراسم بازنشستگی همکار عزیزمان سركار خانم طاهره ابوفاضلي

T Cell Surveillance of Oncogene-Induced rostate Cancer Is Impeded by T Cell-Derived TGF-b1 Cytokine

17 اردیبهشت 1391

T Cell Surveillance of Oncogene-Induced rostate Cancer Is Impeded by T Cell-Derived TGF-b1 Cytokine

بررسی نقش ژن Endoplasmic Reticulum Aminopeptidas-1 (ERAP-1) در ایمونوپاتوژنز بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان

11 اردیبهشت 1391

بررسی نقش ژن Endoplasmic Reticulum Aminopeptidas-1 (ERAP-1) در ایمونوپاتوژنز بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان

‍‍ژورنال كلاب گروه ايمونولوژي

9 اردیبهشت 1391

‍‍ژورنال كلاب گروه ايمونولوژي

ژورنال كلاب روز دوشنبه گروه ايمونولوژي

27 فروردین 1391

ژورنال كلاب روز دوشنبه گروه ايمونولوژي

روز پژوهش (Research Day) گروه ایمونولوژی

21 اسفند 1390

روز پژوهش (Research Day) گروه ایمونولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی

10 بهمن 1390

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی

یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

21 آبان 1390

یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

بررسی تاثیر حذف سلولهای Treg FoxP3+ بر افزایش کارایی واکسن سلول دندریتیک فعال شده با لیستریا منوسایتوژنز در مدل تجربی تومور)

27 تیر 1390

بررسی تاثیر حذف سلولهای Treg FoxP3+ بر افزایش کارایی واکسن سلول دندریتیک فعال شده با لیستریا منوسایتوژنز در مدل تجربی تومور)

پيام تسليت

4 تیر 1390

پيام تسليت

Phenotypic Characterization and Differentiation of Human CD8+ T Cells Producing IL-17

22 اسفند 1389

Phenotypic Characterization and Differentiation of Human CD8+ T Cells Producing IL-17

Human activated CD4+ T lymphocytes increase IL-2 expression by downregulating microRNA-181c

13 اسفند 1389

Human activated CD4+ T lymphocytes increase IL-2 expression by downregulating microRNA-181c

بررسي ارتباط آلوآنتي بادي هاي ضد HLA و MICA، زيرگروه هاي T تنظيمي و بروز ژن TGF-β با نفروپاتي مزمن آلوگرافت

13 اسفند 1389

بررسي ارتباط آلوآنتي بادي هاي ضد HLA و MICA، زيرگروه هاي T تنظيمي و بروز ژن TGF-β با نفروپاتي مزمن آلوگرافت

شناسايي پروتئين هاي موثر ليستريا مونوسايتوژنز جهت بلوغ و افزايش توانايي سلول هاي دندريتيك انساني در برانگيختن پاسخ ايمني ضد تومور

13 اسفند 1389

شناسايي پروتئين هاي موثر ليستريا مونوسايتوژنز جهت بلوغ و افزايش توانايي سلول هاي دندريتيك انساني در برانگيختن پاسخ ايمني ضد تومور

Role of KIR & KIR ligand in GVHD

8 اسفند 1389

Role of KIR & KIR ligand in GVHD

Methyl Gallate Exhibits Potent Antitumor

24 بهمن 1389

Methyl Gallate Exhibits Potent Antitumor

Epigenetics and Autoimminity

17 بهمن 1389

Epigenetics and Autoimminity

بررسی اثرات ایمنومدولاتوری ویتامین D3 در بیان ژن های MyD88,TLR4,TLR2 و تولید سایتوکاین های التهابی IL-6,TNF-α در اندومتر فعال شده با LPS,LTA

6 بهمن 1389

بررسی اثرات ایمنومدولاتوری ویتامین D3 در بیان ژن های MyD88,TLR4,TLR2 و تولید سایتوکاین های التهابی IL-6,TNF-α در اندومتر فعال شده با LPS,LTA

مطالعه نقش Mgat-5 و SWAP-70در پاتو‍ژنز التهاب آلرژيك

4 بهمن 1389

مطالعه نقش Mgat-5 و SWAP-70در پاتو‍ژنز التهاب آلرژيك

Plasmacytoid Dendritic Cell Dichotomy:Identification of IFN- a Producing Cells as a Phenotypically and Functionally Distinct Subset

19 دی 1389

Plasmacytoid Dendritic Cell Dichotomy:Identification of IFN- a Producing Cells as a Phenotypically and Functionally Distinct Subset

M2e-based universal influenza A vacine

12 دی 1389

M2e-based universal influenza A vacine

MicroRNAs and Their Emerging Rolesin Immunology

5 دی 1389

MicroRNAs and Their Emerging Rolesin Immunology

بررسی اثر ایمنومدولاتوری سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشاء ژل وارتون بند ناف انسان روی سلولهای دندرتیک انسان

5 دی 1389

بررسی اثر ایمنومدولاتوری سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشاء ژل وارتون بند ناف انسان روی سلولهای دندرتیک انسان

Therapeutic potential of human umbilical cord mesenchymal stem cells in the treatment of rheumatoid arthritis

21 آذر 1389

Therapeutic potential of human umbilical cord mesenchymal stem cells in the treatment of rheumatoid arthritis

Sequential evolution of IL-17 responses in the early period of allograft rejection

14 آذر 1389

Sequential evolution of IL-17 responses in the early period of allograft rejection

اطلاعیه Workshop

8 آذر 1389

اطلاعیه Workshop

Plasmacytoid dendritic cells in multiple sclerosis: Chemokine and chemokine receptor modulation by interferon-beta

7 آذر 1389

Plasmacytoid dendritic cells in multiple sclerosis: Chemokine and chemokine receptor modulation by interferon-beta

The Main Players in the Inflammatory & Autoimmune Reactions in Atherosclerosis

30 آبان 1389

The Main Players in the Inflammatory & Autoimmune Reactions in Atherosclerosis

Development of a cross-platform biomarker signature to detect renal transplant tolerance in humans

23 آبان 1389

Development of a cross-platform biomarker signature to detect renal transplant tolerance in humans

An Imbalance of Two Functionally and Phenotypically Different Subsets of Plasmacytoid Dendritic Cells Characterizes the Dysfunctional Immune Regulation in Multiple Sclerosis

16 آبان 1389

An Imbalance of Two Functionally and Phenotypically Different Subsets of Plasmacytoid Dendritic Cells Characterizes the Dysfunctional Immune Regulation in Multiple Sclerosis

The small heat shock protein 27 is a key regulator of CD8+ CD57+ lymphocyte survival

20 مهر 1389

The small heat shock protein 27 is a key regulator of CD8+ CD57+ lymphocyte survival

شماره تلفن هاي گروه ايمونولوژي

4 مهر 1389

شماره تلفن هاي گروه ايمونولوژي

ژورنال كلاب هفته آينده گروه ايمونولوژي

26 خرداد 1389

ژورنال كلاب هفته آينده گروه ايمونولوژي

ژورنال كلاب اين هفته گروه ايمونولوژي

22 خرداد 1389

ژورنال كلاب اين هفته گروه ايمونولوژي

سخنراني آقاي دكتر جليلي از دانشگاه وين

2 خرداد 1389

سخنراني آقاي دكتر جليلي از دانشگاه وين

دهمين همایش بين‏المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران در دانشگاه شهید بهشتی(داراي امتياز باز‏آموزي)

26 اردیبهشت 1389

دهمين همایش بين‏المللي ايمونولوژي و آلرژي ايران در دانشگاه شهید بهشتی(داراي امتياز باز‏آموزي)

کارگاه Biological therapies

22 اردیبهشت 1389

کارگاه Biological therapies

ژورنال كلاب اين هفته

18 اردیبهشت 1389

ژورنال كلاب اين هفته

ژورنال كلاب هفته آينده

25 فروردین 1389

ژورنال كلاب هفته آينده

سخنراني علمي آقاي دكتر اسماعيل مرتاض

12 دی 1388

سخنراني علمي آقاي دكتر اسماعيل مرتاض

Next Journal lub

30 آبان 1388

Next Journal lub

Immunophenotypic profile of T Cell in common variable immunodeficiency

16 آبان 1388

Immunophenotypic profile of T Cell in common variable immunodeficiency

PD-1 and PD-1 ligands: from discovery to clinical application

21 تیر 1388

PD-1 and PD-1 ligands: from discovery to clinical application

CD150 side population cells represent a functionally distinct of long-term hematopoietic stem cell

30 خرداد 1388

CD150 side population cells represent a functionally distinct of long-term hematopoietic stem cell

Depletion of CD4 T cells enhances immunotherapy for neuroblastoma after memory syngeneic HSCT but compromises development of anti-tumor immune

20 خرداد 1388

Depletion of CD4 T cells enhances immunotherapy for neuroblastoma after memory syngeneic HSCT but compromises development of anti-tumor immune

جلسه شوراي گروه

4 خرداد 1388

جلسه شوراي گروه

تعداد آیتم ها در هر صفحه