معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
20 خرداد 1397
برگزاری جلسات ژورنال کلاب در آزمایشگاه پیش بالینی
12 آذر 1397
برگزاری جلسه مشترک گروههای پایه و بالینی به میزبانی گروه عفونی
17 مرداد 1397
انتشار چاپ سیزدهم کتاب ایمونولوژی دکتر محمد وجگانی
17 مرداد 1397
انتشار چاپ سیزدهم کتاب ایمونولوژی دکتر محمد وجگانی
17 تیر 1397
راهنما و زمان بندی مرحله مصاحبه آزمون دکتری تخصصی ( PhD ) رشته ایمونولوژی
9 تیر 1397
آنالیز داده های فلوسایتومتری
4 تیر 1397
دومین نشست گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی در سال 97
20 خرداد 1397
بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی
12 اردیبهشت 1397
مراسم گرامیداشت روز استاد

مراسم گرامیداشت روز استاد

برگزاری مراسم جشن میلاد امام زمان حضرت ولی عصر و بزرگداشت مقام استاد روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت سال 1397 در گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به همت دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه برگزار شد.

20 خرداد 1397
ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

جلسه آینده ژورنال کلاب توسط آقای محمد خاکپور (دانشجوی کارشناسی ارشد) با راهنمایی جناب آقای دکتر رضایی برگزار می گردد.

آرشیو اخبار و مقالات
6 تیر 1397
دومین نشست مشترک گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی
آرشیو رویدادها
25 اسفند 1395
عنوان