تماس با ما

آدرس پستی :کارگر شمالی، منطقه 6، بزرگراه جلال آل احمد، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی

فاکس :88633039 - 021

شماره تماس:84901 - 021

پست الکترونیکی :shariatihosp@tums.ac.ir