اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه زنان و زایمان
مدیر دکتر اشرف آل یاسین
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس كارگر شمالي ، نبش بزرگراه جلال آل احمد ، بیمارستان شریعتی،گروه زنان