کنفرانس گروه انکولوژی زنان در کلاس درس هر دوشنبه

کنفرانس گروه انکولوژی زنان در کلاس درس هر دوشنبه

21 10 1390

کنفرانس گروه انکولوژی زنان در کلاس درس بخش زنان واقع در بیمارستان ولی عصر (عج) هر دوشنبه برگزار میگردد موضوع این جلسه نقش Imajing در کانسر سرویکس سخنران سرکار خانم دکتر ملک زمان برگزاری ساعت 7:30 صبح 26/10/90


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0