کلاس درس جهت کارورزان در بیمارستان و لیعصر

کلاس درس جهت کارورزان در بیمارستان و لیعصر

6 9 1387

کلاس درس جهت کارورزان در بیمارستان و لیعصر از ساعت 12 لغایت 13 باعنوان ولوو واژنیت ها توسط دکتر مختاری دستیار گروه زنان در تاریخ 6/9/87 در کلاس درس گروه برگزار میگردد


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0