موفقيت عضو هيأت علمي دانشگاه در كسب عنوان محقق برگزيده IRPC

موفقيت عضو هيأت علمي دانشگاه در كسب عنوان محقق برگزيده IRPC

9 8 1385

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر فاطمه قائم مقامي دانشيار گروه زنان و زايمان دانشگاه كه هم اكنون دربيمارستان امام خميني مشغول فعاليت است، در رشته ژنيكولوژي عنوان محقق برگزيده 2006 موسسة‌بين المللي ترويج تحقيقات در كشور هاي درحال توسعه (IRPC) را كسب نمود.اين عنوان با توجه به تحقيقات ايشان در زمينه نئوپلاسم هاي تروفوبلاستي حاملگي و چاپ مقاله اي در اين زمينه در نشريه APJCO به دكتر قائم مقامي تعلق گرفته است. مركز IRPC جهت تشويق محققين در كشورهاي در حال توسعه در سال 1993 در انگلستان تأسيس شده است و پايگاهي در هريك از ممالك آسيايي ، آمريكايي، اروپايي، استراليايي و آفريقايي دارد. پايگاه IRPC مربوط به قسمت آسيايي در كشور هند در شهر كرالا واقع شده است .


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0