موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند

موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند

23 3 1385

قابل توجه متخصصين زنان , راديولوژي , و ساير متخصصين فعال در بهداشت باروري, موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند. دوره تئوري اسكن هفته هاي 6+13 - 11 با مدرك FMF بين المللي . اين دوره در تاريخ 29 خرداد ماه 1385 در بيمارستان امام خميني تهران برگزار ميشود.ثبت نام : http://fmf.irتلفن : 66914545 - 88887853 - 66933336 - 66939320


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0