کنفرانس گروه نازایی زنان در کلاس درس بخش زنان واقع در بیمارستان ولی عصر (عج) هر چهارشنبه برگزار میگردد .

21 دی 1390

کنفرانس گروه نازایی زنان در کلاس درس بخش زنان واقع در بیمارستان ولی عصر (عج) هر چهارشنبه برگزار میگردد .

کنفرانس گروه انکولوژی زنان در کلاس درس هر دوشنبه

21 دی 1390

کنفرانس گروه انکولوژی زنان در کلاس درس هر دوشنبه

برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8

30 مهر 1390

برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8

کنفرانس گروه نازایی

30 مهر 1390

کنفرانس گروه نازایی

تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان

27 تیر 1390

تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان

برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدون

9 دی 1388

برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدون

امتحان دستیاران گروه زنان و زایمان

19 آبان 1388

امتحان دستیاران گروه زنان و زایمان

برگزاری امتحان دانشجویان گروه زنان

27 مرداد 1388

برگزاری امتحان دانشجویان گروه زنان

برنامه ریزی جهت دستیاران جدیدالورود

27 مرداد 1388

برنامه ریزی جهت دستیاران جدیدالورود

دستیاران جدید الورود

27 مرداد 1388

دستیاران جدید الورود

کلاس درس جهت کارورزان در بیمارستان و لیعصر

6 آذر 1387

کلاس درس جهت کارورزان در بیمارستان و لیعصر

برگزاری کنفرانس گروه انکولوژی در روزهای یکشنبه در کلاس درس گروه

6 آذر 1387

برگزاری کنفرانس گروه انکولوژی در روزهای یکشنبه در کلاس درس گروه

برگزاری امتحان کارورزان

6 آذر 1387

برگزاری امتحان کارورزان

برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان

15 بهمن 1386

برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان

درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دی 1386

درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

امتحان کار ورزان در گروه زنان

18 آذر 1386

امتحان کار ورزان در گروه زنان

امتحان داخلی دستیاران گروه زنان

28 آبان 1386

امتحان داخلی دستیاران گروه زنان

كنفرانسهاي ماهانه گروه زنان و زايمان

27 فروردین 1386

كنفرانسهاي ماهانه گروه زنان و زايمان

موفقيت عضو هيأت علمي دانشگاه در كسب عنوان محقق برگزيده IRPC

9 آبان 1385

موفقيت عضو هيأت علمي دانشگاه در كسب عنوان محقق برگزيده IRPC

كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران

2 مرداد 1385

كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران

راهنماي تنظيم و ارائه خلاصه مقالات دهمين كنگره زنان و مامائي

23 خرداد 1385

راهنماي تنظيم و ارائه خلاصه مقالات دهمين كنگره زنان و مامائي

موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند

23 خرداد 1385

موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند

دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي

23 خرداد 1385

دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي

تعداد آیتم ها در هر صفحه