راهنماي تنظيم و ارائه خلاصه مقالات دهمين كنگره زنان و مامائي

راهنماي تنظيم و ارائه خلاصه مقالات دهمين كنگره زنان و مامائي

23 3 1385

گروه زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري مركز تحقيقات بهداشت باروري ولي عصر و معاونت پژوهشي دانشگاه دهمين كنگره زنان و مامائي را درتاريخ 27 آبان لغايت اول آذر 85 برگزار ميكند. علاقه مندان جهت ارسال مقالات به نكات ذيل توجه نمايند.1 - مقالاتي كه در زمينه زنان و مامائي و يا موضوعاتي كه به نحوي مرتبط بوده مورد پذيرش قرار ميگيرد.2- خلاصه مقالات به دو زبان انگليسي و فارسي تهيه و با نرم افزار word (فارسي لتوس 14 و انگليسي 12 Times NewRoman ) و نسخه اصلي و دو كپي از آن به همراه ديسكت مربوطه به آدرس دبيرخانه علمي همايش ارسال فرمائيد. خلاصه مقالات بايد شامل عنوان , نويسندگان , آدرس , مقدمه و اهداف , روش تحقيق , نتايج , نتيجه گيري و بحث باشد.3- مسئوليت صحت علمي و ادبي مقاله به عهده نويسنده يا نويسنگان است.4- خلاصه مقاله بايستي تا تاريخ 1/4/85 به آدرس دبيرخانه علمي همايش ارسال گردد.آدرس دبيرخانه جهت ثبت نام و ارسال مقالات : بلوار كشاورز - بيمارستان امام خميني - بيمارستان وليعصر طبقه دوم گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران تلفن : 66930666 - 66937766 فكس :66937766info@icgo.tums.ac.ir


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0