دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي

دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي

23 3 1385

دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي از تاريخ بيست و هفتم آبان تا يكم آذر سال 1385 توسط گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه و مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر و تعدادي از انجمن هاي وابسته برگزار ميشود . مهلت ارسال مقالات تا تاريخ 1/4/85 ميباشد .آدرس دبيرخانه جهت ثبت نام و ارسال مقالات : بلوار كشاورز - بيمارستان امام خميني - بيمارستان وليعصر طبقه دوم گروه زنان و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران تلفن : 66930666 - 66937766 فكس :66937766info@icgo.tums.ac.ir


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0