درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 10 1386

بدینوسیله درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران رابه بحضور اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران _ دستیاران گروه زنان ،کارورزان و دانشجویان پزشکی و خانواده محترم ایشات تسلیت عرض نموده و طلب مغفورت برای این استاد فرزانه و صبر جمیل و اجر جزیل برای خانواده ایشان و تمامی اساتید محترم خواهانیم .


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0