تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان

تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان

27 4 1390

تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشكي تهران در روز چهارشنبه مورخ 26/5/90 راس ساعت 30/7 در دفتر گروه زنان واقع در بیمارستان امام خمینی ره- بیمارستان ولیعصر (عج) - طبقه دوم برگزار میگردد. حضور کلیه پذیرفته شدگان با در دست داشتن پرینت کارنامه قبولی الزامی می باشد


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0