برگزاری کنفرانس گروه انکولوژی در روزهای یکشنبه در کلاس درس گروه

برگزاری کنفرانس گروه انکولوژی در روزهای یکشنبه در کلاس درس گروه

6 9 1387

برگزاری کنفرانس گروه انکولوژی در روزهای یکشنبه در کلاس درس گروه از ساعت 15/7 الی 45/7کنفرانس این هفته توسط سرکار خانم دکتر سهیلا امینی مقدم فلوشیب انکولوژی زنان در تاریخ 10/9/87 با عنوان عود تومور گرانولوزا برگزار میگردد


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0